Εταιρείες - ελ. επαγγελματίες

Ολοκληρωμένα πακέτα για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες που σας απαλλάσσουν από κάθε είδους κινδύνους

Υπηρεσίες για επαγγελματίες

Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας και κάθε εταιρεία έχει σημαντικές υποχρεώσεις. Η ομάδα του sureinsured.de βρίσκεται κοντά σας ώστε να μη βρεθείτε ποτέ προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Ασφάλιση D&O

Παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη εάν με κάποιο λάθος σας θεωρηθείτε υπεύθυνος για οικονομική ζημία από τις αποφάσεις σας.

Υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίζουμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με σαφήνεια και επαγγελματισμό.

Ασφάλιση εξοπλισμού

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, η ασφάλεια εξοπλισμού θα καλύψει κάθε ζημιά που ενδέχεται να εμφανισθεί σε αυτήν.

Ασφάλιση κτηρίων

Ασφάλεια περιεχομένου που προστατεύει το εσωτερικό του εργασιακού σας χώρου στο ενδεχόμενο φωτιάς, κλοπής, πλημμύρας κ.α.

Αστική ευθύνη

Η εταιρεία σας ευθύνεται για πιθανές σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που προκαλούνται από αυτήν. Καλύπτουμε τυχόν αποζημιώσεις και νομικά έξοδα.

Ασφάλεια ατυχημάτων

Μπορεί να έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, παρόλα αυτά ένα ατύχημα στον εργασιακό χώρο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.

Επικοινωνία

Παραμένουμε δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε!

Έμπειροι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, καθημερινά εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας.